I løpet av høsten 2015 har kommunale barnehager i Rælingen kommune tatt i bruk hypernet® Direkte - et kommunikasjonsverktøy for foresatte og ansatte i barnehagene for smartere kommunikasjon.

Vi jobber for at digital kommunikasjon skal være førstevalget som kommunikasjonsform med innbyggere i Rælingen kommune. Hypernet® Direkte er en slik fremtidsrettet tjeneste for kontakt mellom barnehagen og dens brukere. Nedenfor kan du lese mer om kommunikasjonsverktøyet som benyttes i kommunale barnehager i Rælingen.

 

Slik skjer kommunikasjonen

Det fins tre mulige måter å kommunisere på. Disse er:

Informasjonstavle

Innlogging for foresatte (nettbrett eller pc)

App for foresatte (mobil)

 

Innlogging for foresatte

Foresatte vil med sitt brukernavn og passord når man logger seg inn på sin side, få tilgang til forskjellige tjenester.

Noen av tjenestene og mulighetene som foresatte kan benytte seg av er:

• Melde om fravær - Mulighet til å registrere fravær av barn, for eksempel ved sykdom.

• Melde om fri - Mulighet til å melde om at barnet skal ha fri - en enkelt dag, flere dager eller gjentakende dager.

• Avtaler - Mulighet til å registrere avtaler for et barn, for eksempel at barnet «hentes av morfar kl. 15.00, hver onsdag»

Utover dette finnes flere funksjoner som oppmelding til ferie, mulighet til å sende meldinger og galleri som vil bli tatt i bruk etterhvert.

 

Innlogging for foresatte via app

Foresatte kan håndtere mye av kontakten med enheten/avdelingen også via en mobil app. Appen kan lastes ned via App Store eller Google Play, avhengig av hvilken type Smartphone som benyttes. De foresattes passord og brukernavn vil være det samme som de benytter på PC eller nettbrett.

Via appen kan foresatte:

  • Melde om fravær

  • Melde om fri

  • Opprette avtaler

  • Få tilgang til adresselister