Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Demensteamet i Rælingen kommune

Demensteamet består av erfarent helsepersonell og fungerer som en ressursgruppe innenfor sitt fagfelt. Vi har et nært samarbeid med blant annet hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten, kortidsavdelingen, dagsentrene og fastlegene. 

Vi ønsker å bidra til at personer med symptomer på demens blir kartlagt og utredet, slik at diagnose kan stilles og at rett tjenestetilbud kommer på plass. Vi vektlegger bruker og pårørendemedvirkning sterkt. Målsetningen er å legge tilrette for at personer med demens kan bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig .

Demensteamet

KONTAKTINFORMASJON :

Vi er tilstede på virkedager fra kl. 08-15.30 og treffes på e-post: demensteam@ralingen.kommune.no.

Fagleder Cecilie Aalborg, mobil: 90 26 16 98

Sykepleier Eli Anne Bendiksen, mobil: 90 76 70 61

Spesialhjelpepleier Irene Tveter, mobil: 90 71 12 67

Følg oss på Facebook: Demensteamet i Rælingen

Ansvarlig leder er enhetsleder Cathrine Pedersen som treffes på e-post: cathrine.pedersen@ralingen.kommune.no

En-reise-i-tiden-1000x288.jpg

SYMPTOMER PÅ DEMENS:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg i hverdagen

HVA KAN VI HJELPE TIL MED ?

 • Observasjon og kartegging. Riktig diagnose er viktig for å kunne gi riktig tilbud.
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Samtale, råd og veiledning
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Individuelle samtaler og oppfølging
 • samtalegrupper for pårørnde og pårørendeskoler
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
 • Losfunksjon til dagaktivitetstilbud på dagsenter og avslastningsopphold der det vurderers som rett tilbud
 • Vi har egen turgruppe og en flott uteplass som er flittig i bruk, samt dyrebaromsorg ( bruk av terapihund)

HVORDAN JOBBER VI ?

 • Hjemmebesøk
 • kartlegging av huekommelsesvansker med samtaler, observasjon og tester
 • Utdypende samtaler med pårørende
 • Vurdering av behov for bistand
 • Henvise videre til aktuell instans
 • Samarbeid med fastlege

HVEM KAN TA KONTAKT MED OSS ?

 • Enkeltpersoner, pårørende, du selv og venner kan ta kontakt for en uforpliktende samtale
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten

Les om: Pårørendeskolen

 

Skjema

Publisert | Oppdatert 15. januar 2019