Vi ønsker å bidra til at personer med symptomer på demens blir kartlagt og utredet, slik at diagnose kan stilles og at rett tjenestetilbud kommer på plass.

Vi vektlegger bruker og pårørendemedvirkning sterkt. Målsetningen er å legge tilrette for at personer med demens kan bo i eget hjem så lenge det er forsvarlig .

KONTAKTINFORMASJON :

Vi er tilstede på virkedager fra kl. 08-15.30 og treffes på

e-post: demensteam@ralingen.kommune.no.

Mobiltlf: 90 76 70 61 (mandag -fredag)

Følg oss på FacebookDemensteamet i Rælingen

Se også kontaktinformasjon til Tjenestekontoret for helse og omsorg:

Telefon: 64 80 20 96 (kl. 0900 -1400 mandag - fredag)

En-reise-i-tiden-1000x288.jpg

SYMPTOMER PÅ DEMENS:

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Svekket dømmekraft
 • Problemer med å klare seg i hverdagen

HVA KAN VI HJELPE TIL MED ?

 • Observasjon og kartegging. Riktig diagnose er viktig for å kunne gi riktig tilbud.
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Samtale, råd og veiledning
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til sikkerhet
 • Individuelle samtaler og oppfølging
 • samtalegrupper for pårørnde og pårørendeskoler
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell
 • Losfunksjon til dagaktivitetstilbud på dagsenter og avslastningsopphold der det vurderers som rett tilbud
 • Vi har egen turgruppe og en flott uteplass som er flittig i bruk.

HVORDAN JOBBER VI ?

 • Hjemmebesøk
 • kartlegging av huekommelsesvansker med samtaler, observasjon og tester
 • Utdypende samtaler med pårørende
 • Vurdering av behov for bistand
 • Henvise videre til aktuell instans
 • Samarbeid med fastlege

HVEM KAN TA KONTAKT MED OSS ?

 • Enkeltpersoner, pårørende, du selv og venner kan ta kontakt for en uforpliktende samtale
 • Helsepersonell i kommunen
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten

Les om: Pårørendeskolen