Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

تقديم الدعم للأقارب

هل أنت من أقرباء أحد المرضى الذين يعانون من أمراض نفسية ومشاكل إدمان على المخدرات؟ هل أنت أحد أفراد الأسرة لطفل من ذوي القدرات المحدودة على الحركة؟ هل أنت أحد الأقرباء الذين يتولون مهام الرعاية وتحتاج لتخفيف في الأعباء؟

من واجب موظفي الصحة أن يوفروا الخدمات الخاصة بالأقرباء.

وصف

يخضع موظفو الصحة لواجب السرية والكتمان، إلا أن لديك الحق للحصول على المعلومات من مثل:

  • معلومات الاتصال بمؤسسة الخدمات الصحية
  • الأعمال الروتينية، والموظفين والخدمات 
  • المجالات المتاحة لتقديم طلب الحصول على الأدوات المساعدة وتقنيات الرفاهية وغيرها
  • القوانين، ومعالجة القضايا والحقوق 
  • الخدمات المتعلقة بالأقرباء والأطفال والبالغين الكبار
  • المعلومات المتعلقة بمنظمات المستخدمين والأقرباء

 

المرضى فوق 16 سنة يحق لهم الموافقة على إبلاغ أقاربهم بوضعهم الصحي. الأمر ذاته ينطبق على حق الإطلاع على الملف الطبي. إن منح المريض موافقته، فيمكنك بصفتك أحد أقربائه الإطلاع على الوضع الصحي للمريض، والتشخيص والمجالات المتاحة للعلاج مستقبلاً.

 

كما باستطاعة المريض أن يقرر نوعية المعلومات التي يسمح بالإطلاع عليها. في بعض الحالات قد يقتضي الموقف حصول الأقرباء على المعلومات بالرغم من عدم إعطاء المريض موافقته المسبقة على ذلك.

 

في حال معالجة المرضى الذين لا يستطيعون تدبير شؤونهم بأنفسهم، يحق للأقرباء أن يجري إطلاعهم على ذلك.

 

الخدمات البلدية، من مثل المساعدات العملية، وتقنيات الرفاهية كأجهزة الإنذار وتحديد المواقع، يمكن منحها لتخفيف الأعباء عنك بصفتك قائماً بالعناية. 

 

إجراءات تخفي فالأعباء مجانية. لا يحق للبلدية المطالبة بدفع أقساط مالية لتخفيف الأعباء. وهذا ينطبق أيضاً على المساعدة العملية، وخدمات دور الرعاية أو الإقامة لمدة قصيرة في دار المسنين، أي الخدمات التي لها أثر في تخفيف الأعباء التي يفترض مطالبة المرء بدفع قسط مالي للحصول عليها.

 

إن كانت لديك أعمال رعاية مرهقة، تجاه زوجك أو طفلك مثلاً، فيمكنك تقديم لب للحصول على معونة للرعاية من البلدية.

قىا يًي

انظر بشكل خاص قانون الخدمات الصحية والرعوية المادة 3-6 مسؤولية البلدية تجاه الأقارب.

Spesialisthelsetjenesteloven
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

الارشبد – كيف ج جٌس او جحصل على خذهة

Du kan kontakte kommunen for å få tilbud og et vedtak.

معالجة القضية

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

الىقث اللازم لوعبلجة القضية

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

إهكب يًة الاعحراض

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 12:59