Alle elever og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte, regnes som nærkontakter og skal være i karantene. De dette gjelder, 4 ansatte og 22 barn, har fått egen informasjon. Det er ikke mistanke om annen smitte ved Rud skole. For alle andre elever og ansatte vil det være vanlig skolehverdag. De vanlige anbefalingene for når en skal holde seg hjemme og testes er det som gjelder. Det er aktuelt høyt smittepress i kommunen, og vi benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

-Hold deg hjemme ved uavklart sykdom

-Vær nøye med håndhygiene

-Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og egen kohort

-Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden

 

Ved spørsmål, kontakt skolen.