Brunskogsnegle (også kalt brunsnegle, mordersnegle og kanibalsnegle) ble først registrert i Norge i 1988. Arten spres med potteplanter, og spesielt tujahekker antas å ha vært en viktig kilde til spredningen. Mye tyder på at arten er kommet for å bli, men det finnes tiltak for å begrense skadene arten gjør på hageplantene dine. Er du ute på sneglejakt anbefales det å dele sneglene i to og la de ligge. Det er raskt og effektivt, og de døde sneglene fungerer da som agn for andre snegler.

Sneglene trenger skygge og fuktighet for å overleve, og det anbefales derfor følgende tiltak:

·       Luke ugress og sørge for luft under planter i hagen

·       Klippe gress

·       Rydde i plankestabler og steinhauger

·       Unngå å tømme hageavfall i skogen

·       Forsikre deg om at jord i nye planter ikke inneholder egg og snegler

Det viktigste vi kan gjøre som tiltak mot brunskogsneglen i Rælingen er kartlegging og rydding av kjerneområder på private og kommunale tomter.

Private hageeiere oppfordres til å gjøre overnevnte tiltak i egen hage, samt informere og gå sammen med andre hageeiere. Har du innspill til brunskogsneglens kjerneområder på kommunal tomt kan du melde inn dette på veienmin.

Ønsker du å lære mer om brunsneglene?

Les mer på: Nibios nettside og  Naturvernforbundets nettside