For å se resultater fra brukerundersøkelser blant foresatte til barn i barnehager i Rælingen klikker du på de enkelte barnehagene i Rælingen kommune på Barnehagefakta.no