Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brukerstyrt personlig assistanse

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Brukerstyrt personlig assistanse skal gjøre det mulig for den enkelte å bli boende i sitt hjem samt leve et så normalt liv som mulig. Søker blir selv arbeidsleder og organiserer sin egen assistanseordning.

  Målgruppe

  Personer som har behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester kan få innvilget personlig assistanse i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

  Kriterier/vilkår

  - Det må foreligge søknad med dokumentert behov

  - Søker må bo i egen bolig i kommunen.

  - Brukerstyrt personlig assistanse må være nødvendig

  Se retningslinjer for mer informasjon

  Pris for tjenesten


  Det skal betales vederlag for den delen av tjenesten som er av praktisk art.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Du finner søknadssjemaet for helse- og omsorgstjenester på denne siden. Du kan også få søknadskjemaet tilsendt ved å kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg. Telefon: 64 80 20 96. Her kan du også få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ønskelig at legenotat medfølger søknaden.

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Du finner søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester på denne siden. Du kan også få søknadskjemaet tilsendt ved å kontakte resepsjonen ved tjenestekontoret for helse og omsorg. Telefon: 64 80 20 96. Her kan du også få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ønskelig at legenotat medfølger søknaden.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du sende en skriftlig klage til tjenestekontoret for helse og omsorg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Tjenestekontoret for helse og omsorg er behjelpelig med å utforme en klage om du ønsker det. Om vedtaket blir opprettholdt, blir saken sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.11.2018 13:21