Rødboksen kan du tømme når miljøbilen kommer

Har du ikke Rødboks? Det får du gratis på våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen.

 

Lurer du på hva du gjør med elektrisk og elektronisk avfall? Mer om elektrisk og elektronisk avfall på ROAFs nettsider