Om borgelig vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På disse sidene finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. (Ekstern lenke) På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (ekstern lenke)

Bestilling av vigsel

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved. Original prøvingsattest lastes opp digitalt her (ekstern lenke) 

Ta kontakt med servicetorget for å fastsette en dato.  Søknad kan sendes inn elektronisk her.

Hvor raskt kan vi gifte oss etter å ha levert original prøvingsattest?

Dere kan tidligst gifte dere 14 dager etter at vi har mottatt prøvingsattesten. Vi bekrefter ikke tidspunkt før vi har mottatt original attest. Attesten må være gyldig på vigselstidspunktet.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Rælingen  kommune gjennomfører vigsler fredag  mellom 12.00.og 15.00. Ønske om andre tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Holder Rælingen kommune bare vigsler i rådhuset

Rælingen kommune holder vigsler i eget vigselsrom på rådhuset. Ved mange gjester kan kommunestyresalen benyttes. Ønske om andre steder enn rådhuset kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg i Rælingen kommune er gratis. Man behøver ikke være bosatt i kommunen for å gifte seg her.

Hvordan får jeg kopi av en gammel vigselsattest?

For vigsler gjennomført før 01.01.2018 kontakter du folkeregisteret. (ekstern lenke).

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret. (ekstern lenke).

Seremonirommet

Seremonirommet ligger i 4. etasje i rådhuset. Ved mange gjester, kan kommunestyresalen benyttes. Paret er velkommen til å ta med seg sine gjester inn under seremonien.

Vigselsrom 10 personer Mørkås   vigselsrom kommunestyresalen

Fremmøte

Paret med følge må møte opp en halv time før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise legitimasjon med bilde før seremonien starter.

Vitner

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Rælingen kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien

Seremonien tar ca 15 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Parkering

Følg gjeldene perkeringsbestemmelser på stedet. Det er egne parkeringsplasser for besøkende. Du kan selv skrive en lapp og legge i frontruta med dagens dato og tidspunktet du ankommer, du kan bruke app (easy park) eller du kan bruke parkeringsskive.

Lørdagsvigsler/Nyttårsaften

Vigsel på lørdager eller andre høytidsdager må avtales særskilt på forhånd.

Skatteetatens informasjon om ekteskap

  • Skatteetaten (ekstern lenke)