Kjerneoppgaver

Barnehagen er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet og læringsarena som skal forvalte økonomiske og personalmessige ressurser på en fornuftig måte. Det skal legges til rette for godt samarbeid med foresatte og foreldre og hensiktsmessig bruk av nærområdene og miljøet. Enheten skal dokumentere og kvalitetssikre arbeid med barn.

Se informasjon om priser og hvordan du søker/endrer plass nederst på siden.

Nøkkelinformasjon

  • Kommunal barnehage
  • Ordinær barnehage
  • Avdelingsbarnehage
  • 0-6 år
  • Antall barn: 50

Slik jobber vi

Rælingsbarnehagen har et læringssyn som bygger på dialog, undring og utforsking i det pedagogiske arbeidet. Vi legger aktivt til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.

I årsplanen vår kan du lese mer om dette Blystadlia barnehage 2021 - 2022

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 07.00-17.00

Barnehagen er stengt alle offentlige fridager, jul- og nyttårsaften samt mellom jul og nyttår, og i påskeuka.

Planleggingsdager for 2022 - 2023

  • 12.august og 15.august
  • 02.januar
  • 15.februar
  • 19.mai