Kjerneoppgaver

Skolens kjerneoppgave er å gi barna et skoletilbud som er i tråd med lov og forskrift og som derigjennom oppfyller læreplanens mål, samt å gi barna et frivillig skolefritidstilbud i tråd med opplæringsloven og kommunale vedtekter.

Besøksadresse og kontaktinformasjon til skolen:

Ulvefaret 32                    
2014 Blystadlia              
Telefon:  64 80 41 20

E-post: blystadlia.skole@ralingen.kommune.no

Blystadlia skole og barnehages hjemmeside.

Blystadlia skole og barnehage (om barnehagen)

Rektor: Anja Stidahl

Rektor Blystadlia skole: Anja Helene Stidahl

Skolerute

Skolerute fins på skolens hjemmesider.