Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune uvikles. Byggeaktiviteten går for fullt. Vi kan se konturer av nye bygg og hvordan de blir. Bildene nedenfor fra Fjerdingby sentrum er tatt med drone 17. juni 2021. Det første dronebildet viser (fra venstre) skoletomta for nye Fjerdingby skole som kommer bak Rælingen rådhus.  På bildet ser man også mijløgata i Øvre Rælingsveg.  Sett fra høyre, kan vi se Ravinen som bygges mellom Marikolllen ungdomsskole og Øvre Rælingsveg. I det kommunale bygget blir det bibliotek, en rekke kulturtilbud, helsetjenester og kafe. Her blir også et torg.

I området bygges også boliger og næringsbygg og det kommer en REMA-butikk. Private boligbyggere bygger boliger på begge sider av Øvre Rælingsveg og krysset Bjørnholthagan. 

For mer informasjon: 

Se også oversiktskartene.

Fjerdingby - kartdiagram - tiltak i sentrum

Fjerdingby sentrum - kartdiagram over tiltakene 

Mer om Fjerdingby sentrum.

 

Fjerdingby sentrum dronebilde 170621Bildene er tatt  med drone 17. juni 2021 og viser Fjerdingby sentrum som blir til i Rælingen kommune. 

 

Miljøgata og Ravinen Fjerdingby sentrum 170621