Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alle kommuner har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunene utgjør på denne måten det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.

Beredskap - egenberedskap Foto: Direktoratet for sivilt beredskap

Brosjyre om egenberedskap kommer i din postkasse

Som del av kampanjen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om egenberedskap, vil alle husstander i Norge motta en brosjyre i postkassen omkring 5. desember. Hensikten er å informere deg slik at du og din husstand kan ivareta egen sikkerhet ved hendelser og kriser som kan ramme oss.

Beredskap

Alle kommuner er pålagt å lage en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som gir et risikobilde innenfor kommunens geografiske område. Denne er utgangspunkt for en overordnet beredskapsplan. Kommunal beredskapsplikt følger av sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt samt sektorlovgivningen.

Helhetlig ROS-analyse 2017 Vedtatt 6092017 

Overordnet beredskapsplan for Rælingen kommune vedtatt 06092017

Her finner du en oversikt over viktige telefonnummer.

Beredskap - egenberedskap Foto: Direktoratet for sivilt beredskap

Dette bør du ha som beredskap hjemme

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?  Se tips og råd fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) i samarbeid med Oslo kommune og flere,  i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap" for å styrke din bevissthet og kunnskap om egenberedskap!