Det årlige arbeidet med å følge med på befolkningsutviklingen og å utarbeide befolkningsprognoser gjøres i forbindelse med årsberetning og handlingsprogram. Det gjøres en litt større gjennomgang av vår befolkningsutvikling jevnlig, med noen års mellomrom.

Bilderesultat for befolkning

 

 

 

 

 

Befolknings- og boligoversikt 2019 er en gjennomgang av Rælingens status innenfor befolknings-og boligutvikling. Oversikten er et kunnskapsgrunnlag og skal bidra til innsikt som kan brukes i planleggingsarbeid, tjenestedimensjonering og strategivalg. Oversikten viser hvordan befolkningen har utviklet seg demografisk og geografisk, med aldersgruppers utvikling, flyttemønster og bosted. Les befolknings- og boligoversikten her

 

Befolkningsutvikling beskriver befolkningsvekst og befolkningssammensetning de siste årene, med hovedfokus på utvikling det siste året.

Les om befolkningsutviklingen i siste årsberetning her

 

Befolkningsprognoser utarbeides i kommunen, med utgangspunkt i SSBs forutsetninger for blant annet levealder og fødselsfrekvens og lokale utbyggingsplaner. Dette brukes som grunnlag for å dimensjonere tjenestetilbudet etter forventet behov. Det er en forventet høy utbygging i årene framover, noe som gir en forventet høy befolkningsvekst.  Les om befolkningsprognoser i gjeldende handlingsprogram her  

 

Se Statistisk sentralbyrås Kommunefakta for Rælingen (ssb.no) - som viser tall for befolkning, bolig, økonomi, helse, utdanning, kultur med mer.