Første møte i interimstyret var 22. juni 2016.

Neste møte i bedriftsnettverk blir 21. september kl. 08.00-10.00 i Rælingen rådhus. Her vil også Innovasjon Gardermoen og NAV Rælingen delta. Agenda for møtet kommer over sommeren, men vil dreie seg om tre hovedtema: 1. Hva skal til for at nettverket har nytte av å møte hverandre? 2) Hva er viktige saker for næringslivet  å formidle til kommunen og 3) Valg av styret til bedriftsnettverket.

Bedriftsnettverket vil være en del av kommunens næringsråd og formidle næringslivets synspunkter til kommunens toppledelse.

Frokostmøte for bedrifter 14. juni og møte interimstyre 22. juni  - artikkel og referater juni 2016.