På nettverksmøte vil NAV informere om sin rolle som tilrettelegger av nettverksmøter og som bemanningspartner. Bedriftene vil presentere seg for hverandre, og komme med innspill på hva man ønsker å bruke nettverket til. NAV har også invitert inn en lederen for et Oslo-basert bedriftsnettverk som vil fortelle om fordeler ved å delta i et slikt forum. På agendaen er også en oppfølging av informasjonen fra frokostmøte om Vox-midler til kurs i bedrift, og hjelp til å søke støtte.

Påmeldingsfrist for møte er 22.10, med mail til Britt Fjærestrand-Børke på nav.raelingen.marked@nav.no

 

Mer om NAV Rælingen