Barn og unge som er pårørende har selvstendige behov. Behovene varierer som følge av personlighet, alder og situasjonen de er i. Noen behov går imidlertid igjen.

Barn ønsker å forstå hva som har skjedd og skjer med den som har helseproblemer, med seg selv og familien, og med livet i hverdagen. Det samme ønsker barn som er etterlatte. Derfor er informasjon så viktig. Barn og unge bruker informasjon for å skape forståelsen de trenger for å mestre situasjonen.

Barn ønsker oftest å delta i det som skjer. De vil være med når informasjon gis, beslutninger tas eller oppgaver gjøres. Deltakelse gir barn og unge mulighet til å bidra i familien på deres premisser. Det gir en opplevelse av å være en del av felleskapet. Barn ønsker også anerkjennelse for sin deltakelse og sin forståelse av situasjonen.

De som behandler den syke har et ansvar for å sørge for at barn og unge som er pårørende får informasjon, og at det vurderes om de trenger noe i tillegg. Ofte er det godt at noen voksne de er i daglig kontakt med kjenner til det som er vanskelig. Forebyggende helsetjenester (helsestasjon/skolehelsetjeneste) kan kontaktes dersom du ønsker mer informasjon om tilbudet til barn og unge er pårørende.

 

Se også her for en oversikt over ulike forebyggende tiltak for barn og ungdom og familiene deres i Rælingen.

SMIL-styrket mestring i livet er et gruppetilbud for barn/unge som pårørende.

Barns beste har mer kunnskap og informasjon om barn som pårørende.