Et barn i Løvlia barnehage har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen har i samarbeid med barnehagen gjort smitteoppsporing. Alle barn og ansatte som kan ha vært utsatt for smitte er satt i karantene. Til sammen er 12 barn og 5 ansatte i karantene frem til 13. november 2020.

 

Det er ikke mistanke om annen smitte i Løvlia barnehage. Det vil være ordinær barnehage for alle andre barn og ansatte.

 

Se mer i vår samleartikkel: Koronavirus