Faste grill- og bålplasser

I Rælingen kommune er det i dag fem helårsplasser for bålbrenning, godkjent av Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen. Bålplassene er tilrettelagt og vedlikeholdt av kommunen. Disse er tillatt å benytte seg av hele året, så fremt det ikke er spesielle forhold som gjør all bruk av åpen ild risikabelt. Kontakt brannvesenet ved usikre forhold, på tlf.: 67 97 81 40.

Det er også satt opp vedskjul ved alle faste grill- og bålplasser som fylles opp regelmessig. Det henstilles om å ikke benytte mer ved enn nødvendig, slik at alle brukere av bålplassene får nyte godt av tilbudet.

De faste grill- og bålplassene i Rælingen kommune finner du på Myrdammen (3 bålplasser), Åmotdammen og ved grillhytta i Marikollen.

Kommunen ved lokal forurensningsmyndighet kan dispensere for etablering av helårs bålplasser som ikke er i skog og annen utmark. Søknad sendes til postmottak@ralingen.kommune.no.
Brann- og redningsvesenet kan dispensere for etablering av helårs bålplasser som er i skog og annen utmark. Søknad sendes til post@nrbr.no.

Sankthansbål

I Rælingen kommune må det søkes om tillatelse til å tenne sankthansbål. Søknaden sendes til post@nrbr.no.
Du kan lese mer om sankthansbål her.

Gjeldende lovverk

Forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune, Akershus