Slik kan du bidra best mulig for ROAFs avfallshåndtering:

  • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
  • Sørg for at alt matavfall kastes i grønn pose
  • Avfallsposene må knytes ekstra godt
  • Sørger for at lokket på beholderen kan lukkes helt
  • Ikke plasser avfall ved siden av beholder
  • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar vei og med håndtaket ut
  • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

Du kan du se mer om hvordan du kan bidra for å opprettholde ROAFs avfallshåndtering i koronasituasjone på ROAFs hjemmesider. 

Alle gjenvinningsstasjoner er stengt fra og med lørdag 14.mars:

  • Alle gjenvinningsstasjoner er stengt inntil annen beskjed blir gitt. Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling og bidra til redusert spredning av viruset.

 

ROAF som samfunnskritisk funksjon, vurderer sine beredskapstiltak og kommuniserer fortløpende ved endringer.