Avdeling samlokaliserte boliger er lokalisert i 4etg. på Løvenstadtunet sykehjem.  Den består av 21 omsorgsboliger, fordelt på to tun:

Tun 1: 15 døgnbemannet  omsorgsboliger tiltenkt eldre over 67 år som har stort behov for trygghet og ernæring

Tun 2: 6 boliger som er tiltenkt brukere som har kronisk sykdom og/eller ervervet funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger helsehjelp og sykepleierfaglig kompetanse, i tillegg til personlig assistanse og opplæring

Avdelingens tjenester er primært hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, mens utleieforholdet reguleres av husleieloven.

Søknad om tjenester rettes til: tjenestekontoret for helse og omsorg (THO).

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Løvenstadveien 16
2005 Løvenstad

Postadresse
Rælingen kommune v/samlokaliserte boliger
Postboks 100
2025 Fjerdingby

 

Avdelingsleder Therese Tønsaker Sørheim, telefon: 91 60 73 79 

e-post: therese.sorheim@ralingen.kommune.no

Telefonnummer til avdelingen: 64 80 24 81 / 91