Kontakt oss

Alle henvendelser om nye tjenester eller endring rettes til: Tjenestekontoret for helse og omsorg.

Avdelingsleder Elisabeth Arnesen  Elisabeth.arnesen@ralingen.kommune.no  mobil 473 09 502

Post: Rælingen kommune, Enhet for hjemmebaserte tjenester, Pb. 100, 2025 Fjerdingby.

Besøksadresse: Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby, andre etasje.

Avdelingen er organisert under hjemmebaserte tjenester

Hva gjør vi?

Avdelingen tilbyr tjenester til voksne med psykiske lidelser/plager og/eller rusavhengighet i tillegg til råd og veiledning til pårørende. Vi tilbyr flere lavterskeltilbud (se nedenfor) - i tillegg til lovpålagt helsehjelp, praktisk bistand og opplæring. 

Våre tjenester er: Psykisk helsetjeneste,  Ambulerende psykisk helsetjeneste og Norumlia boliger. Våre lovpålagte tjenester saksbehandles av: Tjenestekontoret for helse og omsorg 

 

Hvem er vi?

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med psykologer, sosionomer, spesialsykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. De fleste ansatte har en eller flere videreutdanninger. Avdeling psykisk helse og avhengighet består av avdelingsleder, fagleder, psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, miljøterapeut og miljøarbeidere. Mål for alle tjenester er økt selvstendighet og opprettholdelse av best mulig livskvalitet. Vi fokuserer på å mobilisere dine ressurser, viktigheten av brukermedvirkning, meningsfylte aktiviteter, trygg bosituasjon og tverrfaglig samarbeid. Samhandling, lavterksel, mestring og tillit er nøkkelord for avdelingen.