Kontaktinformasjon

Hjemmesykepleie Løvenstad distrikt: kl 0730-15.00 : 45638331

HjemmesykepleienFjerdingby distrikt: kl 0730-15.00: 45637471

kveld/helg: 48167685/ 97734474

Avdelingsleder hjemmesykepleie/hjemmehjelp: Eva Thoresen

mobil 481 67 690 , e-post: eva.thoresen@ralingen.kommune.no

Fagleder hjemmesykepleie: Marianne Andreassen Bhatti:

Tlf: kl 0730-15.00 :  481 67 603  e-post: marianne.andreassen.bhatti@ralingen.kommune.no