Informasjon om hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem.

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det.

Vi er opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg selv lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege.

Hjemmesykepleie er gratis. Tjenesten innvilges etter en individuell vurdering, og må søkes via Tjenestekontoret for helse og omsorg.

Hjemmehjelperne har fokus på brukerens egen mestring, egenomsorg og mulighet til å bo i eget hjem.  Dette er en betalingspliktig tjeneste.

Kontaktinformasjon

Telefon: 63 83 54 00 

 

 

 

Kreftkoordinator- og annen alvorlig sykdom