Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Dovrebygget, inngang A, 2. etasje, Øvre Rælingsveg 176, 2008 Fjerdingby
Post: Rælingen kommune, Tjenestekontoret for helse og omsorg, Pb.100, 2025 Fjerdingby
Åpent: Kontoret er åpent for besøkende mellom kl. 0900 til kl. 1400 mandag til fredag.
Telefon: 63 80 20 96
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no (sensitive opplysninger skal ikke sendes via e-post)

Avdelingsleder: Grethe Utgaard
Telefon: 986 46 284

Du er velkommen til å komme innom for råd og veiledning rundt fremskaffelse av bolig -  onsdager, fra kl. 1200 - 1300.

Ta kontakt med oss i boligteamet på mobil: Linda: 948 31 938, Chi Wan: 940 10 315, Bodil: 404 02 471, Birte: 481 67 515.

 

Kontaktpersoner

Konsulent helse og omsorg, Karianne Johnsrud, telefon 481 67 534
Konsulent helse og omsorg, Darko Barisa, telefon 481 67 549
Konsulent helse og omsorg, Bodil Halvorsen, telefon 404 02 471
Konsulent psykisk helse og avhengighet, Birte Vian-Solli, telefon 481 67 515
Konsulent helse og omsorg, psykisk helse og avhengighet, Kathe Simensen, telefon 481 67 678
Konsulent, Heidi Waler, telefon 481 67 539
Konsulent og IP-systemansvar, Silje Mørk Gran, telefon 474 66 469
Seniorkunsulent, Anne Merete Husøy, telefon 952 28 880
Konsulent boligsosialt arbeid, Linda Marie Skaug, telefon 948 31 938

Hva gjør vi

Avdelingen drifter og saksbehandler følgende tjenester:

Støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse og omsorgslønn samt saksbehandler søknader om individuell plan, koordinator, bo- og miljøarbeidertjenester samt helsetjenester til utviklingshemmede, dagtilbud ved Rælingen aktivitetssenter til utviklingshemmede og avlastning i kommunal bolig.

Avdelingen saksbehandler følgende tjenester:

Saksbehandler søknader om opphold i institusjon, kommunal utleiebolig med- og uten tjenester samt heldøgnbemannet omsorgsbolig, hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm, dagsenter, middagslevering, psykisk helsetjeneste, ambulerende psykisk helsetjeneste, bo-oppfølgertjeneste og rustjeneste/avhengighetstjeneste.

Hvem er vi

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med konsulenter som har ulik utdanningsbakgrunn: Sykepleiere, sosionomer, fysioterapeut og vernepleier.