Åsvang oversikt.png

På Åsvang finner vi Rælingen kommunes fotballbane på naturgress. Banen er i 11'er størrelse, og har frem til 2019 vært hjemmebanen til YRUIL. Driften av banen er avviklet sesongen 2019, og området skal etter planen på sikt tilbakeføres til jordbruksformål. En erstatning for denne banen er under planlegging i forbindelse med regulering av "Nordby idrettsanlegg". Her legges det opp til etablering av en 11'er kunstgressbane ved siden av Nordby skole.