Har du innspill og merknader til årsbudsjett 2016?

Send det til postmottak@ralingen.kommune.no,

merket "Innspill til budsjett". Du kan også sende per post til: Rælingen kommune, Posboks 100, 2025 Fjerdingby eller levere til servicetorget, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby.

Frist er snarest og seinest onsdag 9. desember kl. 09.00.

Kommunestyret behandler saken i kommunestyremøtet  9. desember 2015 kl. 12.00. Møtet sendes direkte via Kommune-TV.