Kommunalteknikk vil utføre nødvendig arbeid på veien opp til Myrdammen med oppstart denne uken. Dette vil føre til at veien opp til Myrdammen blir stengt på dagtid, men det vil fortsatt være mulig å parkere ved Nordby skole eller på utfartsparkeringen på Nordby. Arbeidet vil bli skiltet.

Det er nødvendig å stenge veien på dagtid på grunn av påkrevde utbedringer av veien. Veien vil være åpen i helgen og på kveldstid. Vi beklager ulempene dette medfører.