Fra 01.01.2021 skal alt av ledningsarbeid som berører kommunal veigrunn først registreres og koordineres i KGrav (innlogging). Les mer om Kgrav her, og her: KGrav.docx 

Se kommunens gravenorm for retningslinjer.

Søknad om gravetillatelse, arbeidstillatelse og arbeidsvarsling sendes inn elektronisk via ledningsportalen.

Se også priser/gebyrer

publikumsportalen finner du oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rælingen kommune. 

 

 

På riksvei må det søkes om tillatelse fra Statens vegvesen.

På fylkesvei må det søkes om tillatelse fra Viken fylkeskommune.

På private veier må det innhentes tillatelse fra grunneier.

 

Loggbok: Mal_loggbok.pdf