Oppsummering av smittetilfeller uke 21:

Det var kun 5 nye tilfeller av covid-19 i Rælingen i uke 21. (4 i uke 20 og 11 i uke 19). Dette gir en 14. dagers insidens på 48/100.000. Vi har testet tilsvarende 3,1% av innbyggertallet. Andelen positive av de som er testet er 0,9%.

 

De aller fleste blir fortsatt smittet i hjemmet.  Alle de smittede er unge voksne, mellom 18 og 32 år.

Vi har ingen utbrudd i vår kommune. I regionen er det et stort utbrudd blant russen. Kun 2 personer fra Rælingen er knyttet til dette smitteutbruddet. Det er merkbart økende antall nærkontakter for hvert nye smittetilfelle.

 

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 2. Det er lite smitte, og god kapasitet på TISK. Det er fortsatt noe usikkerhet og risiko for at våre innbyggere kan bli rammet av smitteutbrudd knyttet til ungdomsfester/russefeiring, men høy grad av testing gjør det sannsynlig at vi kan iverksette tiltak raskt ved eventuelle utbrudd. Åpningen av rælingssamfunnet har foreløpig gått greit.

 

Insidenstall de siste fem ukene:

Uke17 180/100000/14 dager

Uke 18 143/100000/14 dager

Uke 19 122/100000/14 dager

Uke 20 80/100000/14 dager 

Uke 21 48/100000/14 dager