Rælingen kommune er organisert etter komitémodell og komiteene er opprettet ved vedtak i kommunestyret.  Kommunestyret kan når som helst omorganisere i valgperioden, jf kommuneloven §§ 10 og 10a med unntak for de organ som er lovpålagte å ha.

Organets navn

Antall medlemmer

 

Eventuell særlig lovbestemmelse for sammensetningen

Formannskapet

9

Komm.l. § 8

Komiteene

9

 

Planutvalget

9

Pbl § 3-3

Administrasjonsutvalget

9, hvorav 5 velges av kommunestyret og 4 av de ansattes organisasjoner etter forholdstallsprinsippet

 

 

Komm.l. § 25

Kommuneplanutvalget

Formannskapet + én representant fra hvert av de partier som ikke er representert i formannskapet.

 

Klagenemnda

5

Forv.l. § 28, 2. ledd. Komm.l. § 10, pkt. 6

Viltnemnda

5

 

Landbruksnemnda

5

 

Kontrollutvalget

5

Minst 2 skal være medlemmer av kommunestyret

Komm.l. § 60

Forskrift om kontrollutvalg