Årsaken til at deler av parkeringsplassen vil være utilgjengelig er at vi vil måtte lagre trær og masser. Vi vil også måtte bruke lift i kanten av kunsgressbanen i ca. to uker. Det nye gjerdet langs Sandbekken kunstgressbane skal føre til at området langs kunstgressbanen forskjønnes. Et høyere gjerde noen steder skal forebygge at baller skytes over gjerdet. Deler av området ved parkeringsplassen skal også oppgraderes.