Besøksadresse: Ulvefaret  32, 2014 Blystadlia.

Publikumskapasitet

Amfiet har plass til 200 barn, eller 150 personer ved blandet publikum.

Om salen

Salen har et mobilt amfi som kan kjøres inn, slik at salen får faltt gulv til stående publikum eller bord og stoler. Det er mulig å leie skolekjøkkenet i tillegg til salen for å ha publikumskafe (salg gjennom luke). Salen er utstyrt med enkelt lydutstyr og projektor/lerret. Det finnes også et større lydanlegg som kan leies sammen med tekniker.