I forbindelse med behandling av Plan mot vold i nære relasjoner i juni i år, var et av de vedtatte tiltakene at kommunen skulle tilknytte seg Alternativ til vold Nedre Romerike.

Les mer

Alternativ til vold Nedre Romerike  (ekstern lenke)

Alternativ til vold