Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før.

Første sykehus som skal ta dette i bruk på Østlandet er Ahus). 15. august ble det automatisk opprettet en kjernejournal for alle med folkeregistrert adresse i kommunene som sogner til Ahus, samt bydelene Alna, Grorud og Stovner, dersom de ikke har reservert seg. Opplysninger om adresse, sivilstatus og familie hentes fra Folkeregistret. Fra andre offentlige registre hentes informasjon om fastlege, legemidler og tidligere sykehusbesøk.

- Dette betyr at helsepersonell vil få rask tilgang til viktig informasjon om deg i akutte situasjoner, selv om du behandles på et sykehus du ikke har vært tidligere. Du kan også legge inn informasjon om deg selv, for eksempel om kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov eller sykdomshistorie, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

 

Har du en alvorlig allergi eller sykdom?

1-2 prosent av alle innbyggerne i Norge har en sykdom, tilstand eller allergi som gjør at akuttbehandling kan få alvorlige følger om legene ikke får beskjed om dette før de starter behandlingen. Slike opplysninger, som kan endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging av deg på sykehus, kalles «kritisk informasjon» og er en viktig funksjon i kjernejournalen.

Har du alvorlige sykdommer eller allergier kan du kontakte legen din neste gang du har time, og be ham/henne om å registrere dette i din kjernejournal.

Behandlende lege - tegning.jpg

Derfor trenger vi kjernejournal:

1. Helsepersonell har informasjon om deg som er viktig om du blir akutt syk.

2. Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon.

3. Du kan dele egne opplysninger med helsepersonell via helsenorge.no.

4. Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene.

5, Du og legen får god oversikt over dine legemidler.

 

Hvor finner jeg min kjernejournal?

helsenorge.no får du tilgang til opplysningene i din kjernejournal ved å logge deg på med din elektroniske ID (BankID, Buypass eller Commfides). Her kan du se informasjon som er lagret om deg selv, og legge inn supplerende opplysninger om du ønsker det.

Her finner du mer informasjon om innholdet i kjernejournal (www.helsenorge.no)

 

HelseNorge - innlogget - din profil.png

 

Hvem har fått kjernejournal?

Totalt har nå nærmere 2,3 millioner nordmenn fått kjernejournal. Alle innbyggere har fått kjernejournali i disse kommunene (helsenorge.no) .

 

Helsepersonell til høsten

Helsepersonell skal bruke kjernejournal i forbindelse med at pasienten er til behandling. Den gir rask tilgang til viktig informasjon om pasientene.

I løpet av høsten 2015 vil Ahus (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), samt legevakter, fastleger og private spesialister i området rundt begynne å bruke kjernejournal. I kommuner som har tatt kjernejournal i bruk tidligere, er helsepersonell allerede i gang.

Les mer:

Innbyggere i Rælingen får kjernejournal (11.06.2015)

855 000 innbyggere får sin egen kjernejournal (18.08.2015)