Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
11. september kl. 13:32

Kommunestyrevalg 2019

Les mer clear

Kommunens seks barneskoler og to ungdomsskoler har egne nettsider og eget menypunkt for informasjon om skolemiljø: Finn din skole (ralingsskolen.no)

Lærertetthet og formell kompetanse hos lærere i Rælingen

Hver høst rapporterer alle skoler og kommuner inn sine grunndata i Grunnskolens informasjonssystem (GSI), også informasjon om hvordan det står til med lærertetthet og lærernes formelle kompetanse. Forrige rapportering fra oktober 2018 viser at det står bra til i Rælingen kommune. Skoleeier ser også at etter stabile tall over flere år, ble det en markant bedring i 2018.

Eget mobbeombud i Akershus

Fra 1. august er Janne Myrås mobbeombud for barnehager og skoler  for at barna skal ha en trygg og mobbefri hverdag. Både barn og foreldre kan få støtte, råd og veiledning, og Myrås kan også være en samtalepartner i vanskelige saker for å bidra til at de blir løst.

Tilstandsrapport 2018 - grunnskole

ble vedtatt i kommunestyret 13. juni 2018

Tilstandsrapport 2018 viser at elever og foreldre stort sett er fornøyd med opplæringstilbudet og foreldre er fortsatt godt fornøyd med skolefritidsordningen (SFO). Det er bekymringsfullt at et antall elever melder om mobbing på barnetrinnet og det er viktig å følge opp disse tallene i lys av opplæringsloven kapittel 9A og skolenes aktivitetsplikt.