Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilstandsrapport for kommunale barnehager 2021

Behandlet i kommunestyret 16.06.2021

Arbeidet med tilstandsrapporten er basert på et bredt spekter av kilder og informasjon, med utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap. Som eier for de kommunale barnehagene har vi tilgang på mer informasjon enn vi har som barnehagemyndighet for de private barnehagene. I denne tilstandsrapporten er det hovedvekt på de barnehagene kommunen eier.

Tilstandsrapporten finner du ved å trykke her

Tilstandsrapport for kommunale barnehager 2020

Behandlet i kommunestyret 17. juni 2020

For andre gang er det utarbeidet tilstandsrapport for kommunale barnehager. 
I rapporten ser vi på tall fra kalenderåret 2019. Tallene gjennomgås og vurderes slik at vi kan se hva statusen er, og hva det er smart og riktig å jobbe med fremover.

Tilsyn i barnehager pågår

Barnehagemyndigheten i Rælingen kommune har startet skriftlig tilsyn med barnehagene i kommunen. Tema for tilsynet er styrers utdanning. Overordnet mål for tilsynet er at barn får et godt utbytte av barnehagen. Du kan lese mer om tilsynet i artikkelen. 

 

Revidert avtale private barnehager

Reviderte samarbeidsavtaler med private barnehager

Avtalene mellom private barnehager og Rælingen kommune som signeres i disse dager, legger grunnlaget for hva vi hver for oss er forpliktet til og i tillegg hvordan vi samarbeider og jobber tverrfaglig i Rælingen kommune. Alle barn har rett og krav på et best mulig barnehagetilbud uavhengig av hvor de bor eller hvem som eier barnehagen.