Aktivum driver en av regionens flotteste og største gjenbruksbutikker, og har de fleste varetyper innen gjenbruk, også klær.

I tillegg har Aktivum et snekkerverksted som produserer lister og utemøbler.

I tilknytning til overnevnte driver selskapet en transporttjeneste knyttet opp mot henting og levering av møbler til gjenbruksbutikken.

Attføringsarbeidet er Rælingen Aktivum AS sitt primære mål, og selskapet arbeider på oppdrag fra NAV Rælingen. Målet er å tilbakeføre deltakere til ordinært arbeidsliv eller benytte deres restarbeidsevne ved Aktivum.

Aktivum Rælingens nettsider

Aktivum Rælingen AS på Facebook