Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er en viktig arena for mestring og sosial omgang. For noen er imidlertid terskelen for å delta på slike aktiviteter høyere enn for andre. Nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne eller ulike psykiske lidelser kan være et hinder og føre til ufrivillig isolasjon og ensomhet.

For mange av de som blir stående utenfor, kunne en hjelpende hånd gjort veien ut i aktivitet mye enklere.  Det å få en fadder som allerede er med på den aktuelle aktiviteten, og som kan hjelpe til med den sosiale integreringen og andre enkle ting, kan senke terskelen for å delta på aktiviteter betraktelig.

Det er vanskelig å forutsi hvilket omfang fadderordningen vil få, men antakelig blir ikke pågangen så stor i oppstarten. Dette kan likevel bli et positivt tiltak for foreningens rekruttering i tillegg til å være svært viktig for dem som trenger bistand. Vi håper derfor at mange tar seg tid til å delta på denne konferansen, som vil vare i ca. to timer.

Tid: Torsdag 6. november kl 18:30                                                                                                                                                                                                                           Sted: Rælingen rådhus, kommunestyresalen

Det blir også et kort innlegg angående markedsføring av aktiviteter og arrangementer til slutt i programmet.

Agenda:

  • Integrering - hvordan og hvorfor (NIF/NeRo Handikapidrettslag)
  • Informasjon om fadderordningen (Tjenestekontoret for helse og omsorg/Kultur- og fritidsenheten)
  • Det gode eksempelet: Rælingen seniorkor er med enkle midler blitt en arena for inkludering og integrering.
  • Synliggjøring av kulturlivet i Rælingen: hvordan markedsfører vi oss?

Påmelding til kultur@ralingen.kommune.no innen mandag 3. november.

Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-postadresse.