Området ble statlig sikret som friluftslivsområde i 1982, og er rustet opp med belyst adkomstvei, badestrender, gapahuk og sanitæranlegg. Området er HC-tilrettelagt og det er gjort hogst av skog for utsyn.

Det tas jevnlig vannprøver og badetemperaturen måles daglig.

Badetemperatur

Temperatur: 20 grader
Sist målt: 2. juli 2022

Adkomst og parkering

Fra Sandbekkstua går det en grusveg oppover til selve dammen. Det er ca. 1,5 km å gå fra Sandbekkstua til badeplassen.

Parkering

Ved Sandbekken kunstgressbane er det stor parkeringsplass.

Kollektivt

Nærmeste bussholdeplass er Sandbekkhallen, se reiseinformasjon hos Ruter.

Sykkel

Det er sykkelparkering ved badeplassen.

 

Fasiliteter

Toaletter

Toalettanlegg på Åmotdammen er sesongåpent i sommerhalvåret fra ca 15. mai til ca. 1. oktober. Toalettene rengjøres på hverdager i sommerhalvåret, sammen med tømming av avfallsbeholdere og vedlikehold av badeplassen.

Bålplasser

Ved badeplassen er det etablert helårs bålplass. Bålplassen blir tilrettelagt og vedlikeholdt av kommunen. Det er tillatt å benytte seg av bålplassen hele året, så fremt det ikke er spesielle forhold som gjør all bruk av åpen ild risikabelt. Kontakt brannvesenet ved usikre forhold.

Det er også satt opp vedskjul ved alle faste grill- og bålplasser, som fylles opp regelmessig. Ikke benytt mer ved enn nødvendig, slik at alle brukere av bålplassene får nyte godt av tilbudet.

Annet

Ved badeplassen er det badebrygge med HC-tilgang, og en flytebrygge ute i vannet.

Turvegen langs Åmotdammen er blåmerket. Litt innenfor badeplassen går turvei over i blåmerket sti og her kan en følge sammenhengende stinett til de fleste turmål i Rælingsmarka. De nærmeste turmålene fra Åmotdammen er Bjønnåsen, Marikollslottet og Ramstadslottet.

Det er ikke åpnet opp for kiosk eller salg av varer på kommunens badeplasser.

Ved ønske om arrangementer eller lignende på badeplassen må du ta kontakt med Rælingen kommune.

Vær obs på

Telting, camping eller lignende ved badeplassen er ikke tillatt.

Hunder skal holdes i bånd og eventuell bading av hunder skal skje med god avstand fra tilrettelagte sandstrender.

Ved badeplassen finnes avfallsdunk for engangsgriller. Det er også plassert ut søppeldunker langs veien. Hold området rent, og bruk søppeldunkene.