For å kunne stemme må du ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste tre år før valgdagen, eller vært statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført i Norge senest 30. juni i valgåret, eller være norsk statsborger, og fylle 18 år innen utgangen av 2019.

Å stemme ved valg er den viktigste formen for deltakelse i et demokrati. De beslutninger som politikerne gjør, påvirker hverdagen din. Du er den beste til å bestemme hvilket parti og hvilke personer som kan ivareta de sakene du er opptatt av. 
 

Les ordførers oppfordring ved å trykke på ønsket språk.    Norsk   Engelsk   Arabisk