I konvolutten ligger et fellesbrev fra alle partiene, stemmesedler for partiene som stiller i kommunestyrevalget i Rælingen, og en kortversjon av de ulike partienes program for valgperioden 2019-2023.

Her kan du lese brevet 
programmene legges ut fortløpende når vi mottar de fra partiene; 
Senterpartiet    Helsepartiet    Arbeiderpartiet    Venstre    Kristelig Folkeparti     SV-Sosialistisk Venstreparti     Fremskrittspartiet     Høyre      Miljøpartiet De Grønne    Rødt

 

Flere av partiene har også egne nettsider hvor du kan finne mer informasjon, trykk her for oversikt over alle partiene med kontaktinformasjon