Rælingen kommune skal få et sentrumsområde hvor innbyggerne har et naturlig samlingspunkt og tilgang til sosiale møteplasser og lokale servicefunksjoner.

  • Kommunestyret vedtok et konseptalternativ 1 i utredning for kommunale bygg, kalt "Familiens hus", i sentrum 15. juni 2016.
  • Opsjonsavtale med utbygger av butikk og boliger ble signert sammen med Rælingen kommune 30. september 2016.
  • Reguleringsplan våren 2017.
  • Deretter blir det salg av boliger og utbygging.

Vi arbeider ut fra en målsetning om ferdigstillelse i løpet av 2021. Rælingen kommune planlegger å etablere kommunal virksomhet i et nytt bygg plassert ved torget i sentrumskjernen. Konseptvalget omhandler ikke hvorvidt sentrum skal etableres, siden det foreligger et politisk vedtak om dette, men hvilke tjenester, arealer og konsepter som er best egnet til å løse problemstillingen. Med bakgrunn i politiske vedtak er det enhet for helse og familie samt enhet for kultur og fritid som er aktuelle for plassering i sentrum, i det som omtales som «familiens hus». Et nytt bygg skal være en samlende arena for kommunens innbyggere, og det er gjennom prosessen belyst et behov også for lag og foreninger samt frivillige organisasjoner for lokaler.

Prosjektleder og kontakt:  Per Hellevik Carlsson i Rælingen kommune, e-post: per.hellevik.carlsson@ralingen.kommune.no

Er du interessert i leiligheter i Doyen-konseptet?   Ta kontakt direkte og meld din interesse via nettsidene til Doyen.

Les mer: Planer for Fjerdingby sentrum

Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg

Informasjonsskilt om bygg- og anleggsprosjekter i Marikollen og Fjerdingby

Reguleringsplaner

Skisser: Dyrvik Arkitekter AS.

Fjerdingby sentrum.jpg