Kontakt: Per Hellevik Carlsson, avdelingsleder byggeprosjekter i Rælingen kommune, e-post: per.hellevik.carlsson@ralingen.kommune.no

Sentrumsutviklingen skal bidra til å gjøre Rælingen kommune  attraktiv, skape identitet og trivsel hos innbyggerne. Det nye sentrum skal tilrettelegge for befolkningsveksten gjennom boligbygging og styrket tjenestetilbud innen skoler, helse og kultur. Sentrumsutviklingen vil også bidra til økt næringsliv i kommunen.

Det skal etableres et bygg med butikk og lokaler til annen småhandel, og leiligheter i sentrum.

I tillegg etableres et nytt kommunalt bygg i sentrum, «Ravinen kultur- og familiesenter» som skal være en samlende arena og huse kommunale tjenester innen kultur og helse, blant annet bibliotek, kulturskole og helsestasjon.

Mellom disse to byggene vil det bli et torg. Dette sentrumsområdet knyttes sammen med Marikollen idrettspark, Marikollhallen, et nytt nærmiljøanlegg på Marikollen, samt en ny Fjerdingby skole med idrettshall. Kombinert med eksisterende offentlige bygg i området, som rådhuset, og utbygging av et stort antall flere boliger, vil området videreutvikles til å bli en aktiv og attraktiv møteplass for nye og eksisterende innbyggere.

Reguleringsplanen for Fjerdingby ble vedtatt våren 2018 og det arbeides nå med å forberede første byggetrinn. 

 Godkjent utbyggingsavtale Fjerdingby sentrum 13. juni 2018.

Planlagt ferdigstillelse av første trinn er i løpet av 2021.

 

Les mer: Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg

 

Alle illustrasjoner og skisser er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter AS.