(Fjerdingby helsetun, tidligere omsorgssenter, er omorgansiert per januar 2019. Sidene er under oppdatering)

 

Fjerdingby helsetun har en korttid og rehabiliteringsavdeling, samt dagsenter .   

I 2020 vil også kommunal akutt døgnplass og lindrende plasser være på Fjerdingby helsetun.

Korttid og rehabiliteringsavdelinger er organisert i Hjemmebaserte tjenester  og avdelingleder er Kine Chamilla Johansen kine.chamilla.johansen@ralingen.kommune.no

Dagsenteret er et tilbud til hjemmeboende som har behov for sosialt samvær, og oppfølging i forhold til ernæring og fysisk aktivitet. Dagsenteret er organisert i enhet Løvenstadtunet. Les mer om dagsentertilbudet her: Brosjyre dagsenter 2019.pdf