Kommunedirektør Eivind Glemmestad , telefon: 934 34 748, er ansvarlig leder for Rælingen kommune.

Kommunalsjef John Kristoffersen , telefon: 986 19 636, inngår i kommunedirektørens lederteam følger opp skole- og barnehageområdet.

Kommunalsjef Kathrin Pedersen , telefon: 932 60 471, inngår i kommunedirekørens lederteam og følger opp enheter for bygg og eiendom, teknisk og kultur.   

Kommunalsjef Mette Aasrud , telefon: 907 64 323, inngår i kommunedirektørens lederteam og følger opp enheter for helse og omsorg.

Se bilder av kommunedirektørens lederteam nedenfor.

Les mer:  Kommunedirektørens enhet   

Kontakt oss