Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
valglogo

Hvem kan stemme ved stortingsvalget?

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
- Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
- Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
- vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge
    - Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av dette punkt.
-Vedkommende må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
    - Mottar man valgkort, betyr det at man er manntallsført i en kommune.
 

valglogo

Hvor og når kan du forhåndsstemme til stortingsvalget?

Tidligstemmeperioden starter allerede 1. juli.

- Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme, se full annonse her
- Den ordinære forhåndsstemmeperioden går fra 10. august til 8. september. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner,  se full annonse her
- Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme til valglokalet, kan søke om å få avgi sin stemme hjemme. se full annonse her

I tillegg vil det være forhåndsstemming på sykehjemmene i kommunen noen timer den 5. september.  Ta kontakt med valgkontoret for nøyaktige tidspunkt. tlf. 63 83 51 88

valglogo

Vi du delta i gjennomføring av stortingsvalget i Rælingen?

Rælingen kommune har behov for personer til stemmestyrene og valgfunksjonærer

Vil trenger valgfunksjonærer til stemmelokalene i Rælingen ved stortingsvalget 2017.  Valget er søndag 10. september og mandag 11. september. Opplæring og godgjøring blir gitt. Meld din interesse nå.