Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. januar kl. 13:17

Koronavirus - testing - vaksinering - regler

  KLIKK HER 

. clear

Kartlegging av natur

 

En viktig del av arbeidet med natur og miljø er kartlegging av kommunens biologiske mangfold. Her finner du en oversikt over rapporter fra kartlegginger gjort i kommunen.

 

Trollbær.jpg

 

Samlet oversikt over kartlegginger gjort i regi av Rælingen kommune de siste årene

 

Ravinekartlegging i Rælingen kommune 2017

Kartlegging av hul eik i Rælingen kommune

Botanisk undersøkelse av Haugenravinen 2013

Kartlegging av raviner og naturtyper i Rælingen 2013

Vurdering av biologiske kvaliteter ved Marikollen

Kartlegging og vurdering av konsekvenser på natur langsmed Brudalsvegen

 

Du kan lese mer om de enkelte kartleggingene ved å trykke på artiklene under. 

 

Hektnereika

Kartlegging av hul eik

Som en oppfølging av tidligere tilstandsrapporter for natur og miljø, ble det i 2016 gjennomført en kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. Hule eiker er gitt en særlig status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven og omtales derfor ofte som forskriftseiker.

Reguleringsplan for Marikollen

Det er i forbindelse med reguleringsplan for Marikollen Idrettspark, vedtatt i kommunestyret 17. juni 2015, foretatt kartlegging og verdisetting av natur. Kartleggingen er gjort av Biofokus på oppdrag fra Rælingen kommune.

Vurdering av biologiske kvaliteter ved Marikollen