Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Elisabeth Arnesen  Elisabeth.arnesen@ralingen.kommune.no  mobil 473 09 502

Fagleder Dragana Tosinovic, (mandag, onsdag, torsdag, fredag), mobil: 481 67 580.

Henvendelser om nye tjenester eller behov for endrede tjenester rettes til: Tjenestekontoret for helse og omsorg.

Post: Rælingen kommune, Enhet for hjemmebaserte tjenester, Pb. 100, 2025 Fjerdingby.

Besøksadresse: Øvre Rælingsvei 176, 2008 Fjerdingby, andre etasje.

Avdelingen er organisert under hjemmebaserte tjenester

Lavterskeltilbud - Dagtilbud og mer

Interessert i dagtilbud?  Se også: Dovrebygget Ressurssenter.

Noen av avdelingens lavterskeltilbud:

  • KID-kurs (kurs i mestring av depresjoner) - egenandel for betaling av kursbok.
  • KIB-kurs (kurs i mestring av belastninger) - egenandel for betaling av kursbok.
  • IMR-kurs (illness management and recovery / individuell mestring og tilfriskning).
  • ICDP-kurs (international child development programme).
  • Pårørendeveiledning (begrenset omfang).

Kontaktperson for KID, KIB og IMR er Kristi Svinnset på mobil: 974 29 206 eller e-post: kristi.marit.svinnset@ralingen.kommune.no.

Kontaktperson for ICDP og pårørendeveiledning er fagleder (se kontaktinformasjon over).

 

Hva gjør vi?

Avdelingen tilbyr tjenester til voksne med psykiske lidelser/plager og/eller rusavhengighet i tillegg til råd og veiledning til pårørende. Vi tilbyr flere lavterskeltilbud (se nedenfor) - i tillegg til lovpålagt helsehjelp, praktisk bistand og opplæring. 

Våre tjenester er: Psykisk helsetjeneste,  Ambulerende psykisk helsetjeneste og Norumlia boliger. Våre lovpålagte tjenester saksbehandles av: Tjenestekontoret for helse og omsorg 

 

Hvem er vi?

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med psykologer, sosionomer, spesialsykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. De fleste ansatte har en eller flere videreutdanninger. Avdeling psykisk helse og avhengighet består av avdelingsleder, fagleder, psykisk helsearbeidere, ruskonsulenter, miljøterapeut og miljøarbeidere. Mål for alle tjenester er økt selvstendighet og opprettholdelse av best mulig livskvalitet. Vi fokuserer på å mobilisere dine ressurser, viktigheten av brukermedvirkning, meningsfylte aktiviteter, trygg bosituasjon og tverrfaglig samarbeid. Samhandling, lavterksel, mestring og tillit er nøkkelord for avdelingen.