Kjerneoppgaver

Øyeren IKT skal sørge for:
• At kommunens ansatte alltid har tilgjengelige IKT verktøy for å kunne utøve sin primærfunksjon
• IKT hjelp og støtte for ansatte
• At nødvendige IKT tjenester leveres til kommunene
• Optimal IKT Økonomi og kostnadsstyring
• Optimal og fremtidsrettet IKT plattform med god opplevd ytelse og funksjon for brukerne
• Løpende forståelse for og kontroll over all IKT struktur/alle IKT systemer og sammenhengene mellom dem
• Tilgangsstyring til og sikring av IKT systemer og data

Enhetsleder er Finn Borge.

Mer om Øyeren IKT