Kjerneoppgaver

Organisasjonsenheten består av HR-avdelingen, arkivavdelingen og servicetorget.

HR-avdelingen arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål, og er rådgiver og veileder for ledere i alle saker på HR-området. Avdelingen har også systemansvar for kommunens HMS- og kvalitetssystemer, og administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger.

Arkivavdelingen har systemansvar for kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem, driver informasjonsforvaltning og dokumentbehandling og drifter kommunens post- og kopieringstjeneste.

Servicetorget er kommunens primære kontaktpunkt mot innbyggerne våre, bistår med utleie og enkel saksbehandling, og tar imot henvendelser til kommunen via telefon, e-post, chat eller ved personlig oppmøte. Servicetorget og arkivavdelingen støtter også rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg.  Kontakt oss om du lurer på noe.

Leder Bjørn Ivar Rindal
Leder Bjørn Ivar Rindal